Thay đổi màn hình đăng nhập windows 7

Windows 7 Logon Background Changer là một tiện ích dùng để thay đổi hình nền đăng nhập khi khởi động vào Windows 7. Download: http://www.julien-manici.com/windows_7_logon_background_changer/ Download ứng dụng về máy tính. Sau khi giải nén bạn chạy file Win7LogonBackgroundChanger.exe. Tại đây sẽ [...]

Showing all 6 results